La colonna sonora del film 2013 Capitan Harlock

Capitan Harlock (Space Pirate Captain Harlock ) è un film d’animazione del 2013 diretto da Shinji Aramaki e scritto da Harutoshi Fukui, basato sull’omonimo manga di Leiji Matsumoto.

Il film è stato distribuito nei cinema giapponesi a partire dal 7 settembre 2013, in Italia a dal primo gennaio 2014.

La composizione delle musiche originali della colonna sonora è stata affidata a Tetsuya Takahashi.

capitan harlock colonna sonora cd cover

Space Pirate Captain Harlock (Original Soundtrack) – Various Artists – link per scaricarla su

1 Densetsu 1:37
2 Aiwa Anatano Muneni 5:32
3 Uchuu Kaizoku 1:10
4 Kaizokuno Hatano Motoni 3:14
5 Tsuioku 0:43
6 Saigono Hitori 1:49
7 Seiiki – Kuniyuki Morohashi 1:51
8 Wakusei Tokaga 1:34
9 Tokino Musubime 1:50
10 Kizu 2:12
11 Taiji – Dasshutsu 2:20
12 Gaia Fleet – Kuniyuki Morohashi 1:58
13 Caleidostar 1:34
14 Hangeki 2:21
15 Come Home Sensou – Kuniyuki Morohashi 4:16
16 Arukadiagou Daho 2:06
17 Namito Isora 1:57
18 Namino Message 2:09
19 Shikeishikkou 2:21
20 Jiyuu 3:11
21 Shinjitsuwo Tsutaero 2:37
22 Kibou – Kuniyuki Morohashi 2:32
23 Okeanosu! – Naoyuki Horiuchi 3:05
24 Yamato Isora – Kuniyuki Morohashi 2:04
25 Jyovian Blaster 2:31
26 Dark-Mata Kikan 1:42
27 Daichie 1:30
28 Keishou – Hasshin 3:27
29 Uchuuwo Tsugumono 3:32
30 Captain Harlock Main Theme 1:48

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *